BACK TO
TOP

START A PROJECT

ESPA - ESHOP LANDING

ΕΣΠΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 5000€ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP

Το πρόγραμμα έχει προδημοσιευτεί επίσημα και αφορά χρηματοδότηση στο 100% για την κατασκευή e-shop.

Αφορά το λιανικό εμπόριο και καλύπτει δαπάνες κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος έως 5.000€ . Μπορούν να ενταχθούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω της πανδημίας και επιθυμούν να ενισχύσουν την επιχείρησή τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Στη 3ds, σε συνεργασία με ειδικό σύμβουλο, αναλαμβάνουμε την υποβολή του φακέλου σας για το πρόγραμμα καθώς και την υλοποίηση του e-shop σας. Εξασφαλίστε μία θέση στην κατάθεση φακέλου για το πρόγραμμα επιδότησης σήμερα, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) τους.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive
  • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
  • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.
Προϋπολογισμός έργων:

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέρχεται περί τα 80 εκατομμύρια ευρώ και θα εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν περίπου 16.000 επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 2. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του.
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Στη 3ds, σε συνεργασία με ειδικό σύμβουλο, αναλαμβάνουμε την υποβολή του φακέλου σας για το πρόγραμμα καθώς και την υλοποίηση του e-shop σας. Εξασφαλίστε μία θέση στην κατάθεση φακέλου για το πρόγραμμα επιδότησης σήμερα, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Δείτε την προδημοσίευση της δράσης εδώ.

Γιατί να επιλέξεις 3ds;

Με γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα η 3ds και εμπειρία 14 ετών, δραστηριοποιείται στο χώρο του e-business με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών. Web Development, Digital Marketing, Design, Mobile Apps και e-Business Consulting συνδυάζονται αποτελεσματικά ώστε να αναδειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η φιλοσοφία και η ταυτότητα του δικού σου brand!

Ενδιαφέρεσαι για την επιδότηση των 5000€

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σου το συντομότερο δυνατόν!

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(*)
Υποχρεωτικό Πεδίο

EMAIL(*)
Υποχρεωτικό Πεδίο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ(*)
Υποχρεωτικό Πεδίο

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(*)
Υποχρεωτικό Πεδίο

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(*)
Υποχρεωτικό Πεδίο

(*)
Υποχρεωτικό Πεδίο

Invalid Input

Επιδότηση ΕΣΠΑ